De hygiënische omstandigheden zijn sterk verbeterd. Het aantal epidemieën is sterk teruggelopen. Van bepaalde ziekten hoor je nog nauwelijks spreken. Waarom dan blijven vaccineren? Kunnen we echt niet zonder? Het antwoord is ‘neen’. Zolang een ziekte niet 100 % uitgeroeid is, blijft vaccinatie nodig.

JAPAN: FATALE STOPZETTING

In 1974 zette Japan een succesvol vaccinatieprogramma tegen kinkhoest op. 80 % van de kinderen kreeg een inenting. Gevolg: dat jaar waren er in heel Japan maar 393 gevallen van kinkhoest. Geen enkel kind stierf aan de ziekte. Het programma werd stopgezet. Met catastrofale gevolgen: 2 jaar later brak er een epidemie uit. Meer dan 13.000 kinderen raakten besmet.

ENGELAND: HETZELFDE VERHAAL

Ook in Engeland bleek de stopzetting van het vaccinatieprogramma voor kinkhoest geen goed idee. Begin jaren ’70 werd de vaccinatie stopgezet. Enkele jaren later brak er een grote epidemie uit. 100.000 personen raakten besmet.

5000 VERMIJDBARE DODEN

In 1994 vond er in Rusland een grote difterie-epidemie plaats. De tol was zwaar: meer dan 5.000 doden. Slachtoffers die hadden kunnen vermeden worden. Tot 1993 kende Rusland immers een succesvol vaccinatieprogramma. Omdat de ziekte volledig bedwongen leek, werd besloten het programma niet voort te zetten. Een betreurenswaardige vergissing.

EEN AKELIGE GEDACHTE

Zonder vaccinaties zouden jaarlijks in de Verenigde Staten:

  • 10.000 kinderen verlamd raken door polio.
  • 20.000 pasgeboren baby’s lichamelijke en geestelijke gebreken vertonen door rodehond.
  • 3.000 kinderen sterven aan de mazelen.
  • 15.000 kinderen besmet geraken met Haemophilus influenzae b (Hib) dat hersenvliesontsteking veroorzaakt.
  • duizenden kinderen sterven door kinkhoest.
  • duizenden schoolgaande kinderen sterven aan difterie.

ALERT BLIJVEN IS DE BOODSCHAP

Tenzij een bacterie volledig is uitgeroeid, blijft vaccinatie noodzakelijk. Een epidemie kan altijd weer oplaaien. Zelfs wanneer er enkele jaren geen gevallen werden gemeld. Zo lijken kinkhoest en difterie in onze streken volledig overwonnen. Toch waren er in Oost-Europa nog difterie-epidemieën. Zonder inentingsprogramma zijn ook wij vroeg of laat weer aan de beurt