KLEINE ONGEMAKKEN OF GROTE RISICO’S?

‘Sommige vaccins geven allergische reacties’ ‘Mijn kind heeft schrik van de prik’ ‘In bepaalde gevallen krijgt mijn kind koorts’ ‘Lokaal is huiduitslag mogelijk’
Bij niet-vaccinatie kan uw kind sterven. Of levenslang gehandicapt blijven. Kleine ongemakken of grote risico’s? De keuze is overduidelijk!

Een kwestie van afwegen
Geen enkele moeder of vader geeft zoon- of dochterlief graag een prik. Zeker niet als er een minieme kans op bijwerkingen is. Maar laten we realistisch blijven. De eventuele kleine, tijdelijke ongemakken door een vaccin, wegen niet op tegen het gevaar van niet-inenting.

Veel meer heil dan onheil
Het hepatitis B-vaccin veroorzaakt in 1 geval op 600.000 (!) een ernstige allergische reactie. Daar staat tegenover dat jaarlijks wereldwijd duizenden niet-ingeënte mensen aan hepatitis B sterven. Meestal personen die het virus als kind hebben opgelopen. Het neveneffect is dan ook verwaarloosbaar ten opzichte van het risico voor uw kind.

Doorgedreven controle op vaccins
Elk vaccin ondergaat een jarenlange strenge wetenschappelijke controle vooraleer het een licentie krijgt. Zo werd het geconjugeerde meningokokken C-vaccin in de VS nauwgezet uitgetest bij 20.000 kinderen alvorens het algemeen werd toegediend. En ook na de licentie waken onafhankelijke organisaties over eventuele bijwerkingen.

52 bijwerkingen op 10 miljoen
De Nederlandse Gezondheidsraad bracht alle nevenwerkingen in kaart van alle vaccinaties die tussen 1997 en 2001 werden uitgevoerd. In totaal ging het om 10 miljoen dosissen. In 52 gevallen was er ‘mogelijk’ een verband tussen de vaccinatie en een min of meer ernstige bijwerking. Ook hier primeren dus duidelijk de baten.

Referentie:
Gezondheidsraad. Bijwerkingen vaccinaties; Rijksvaccinatieprogramma 1997 – 2001. Den Haag: Gezondheidsraad, 2002; publicatie nr 2002/16.
ISBN:90-5549-456-9   Onderzoek van de WHO

De Wereldgezondheidsorganisatie publiceerde een rapport waarin de stelling werd weerlegd dat er meer kinderen door vaccinatie zouden sterven. Van de ‘indianenverhalen’ over kwik- of aluminiumvergiftiging door vaccins werd brandhout gemaakt.  

Ref: Weekly Epidemiological Record, 8th August 2003, 78th Year, No 32, 2003, 78, 277-284 – Global Advisory Committee on Vaccine Safety, 11-12 June 2003