DRIE VERSCHILLENDE STRATEGIEËN

  • de ziektekiem verzwakken
  • de ziektekiem doden
  • een deel van de ziektekiem gebruiken

Dat zijn de drie technieken voor de aanmaak van een vaccin. In het eerste geval wordt de ziektekiem zo zwak dat hij zich niet meer kan vermenigvuldigen en een infectie uitblijft. In het tweede geval doodt een chemisch product de kiem. In het derde geval gebruikt men slechts een deeltje van de ziektekiem als vaccin.

GEEN VACCINATIE ZONDER LICENTIE

Staat het vaccin op punt? Dan vraagt de fabrikant een licentie aan. In Europa kan dat bij het EMEA (European Agency for Evaluation of Medicinal Products) of bij de nationale autoriteiten. In de VS bij de FDA (Food and Drug Administration). Alle instanties zijn uiterst streng en kennen alleen een licentie toe aan vaccins die hun efficiëntie en veiligheid hebben bewezen.

CONTROLES VOOR DISTRIBUTIE

De licentie is uitgereikt. Maar daarom is het vaccin nog niet op de markt. De overheid controleert de vaccins eerst uitvoerig. Niet éénmaal, maar bij elke productiegang. Van elk productielot vaccins moet de fabrikant een staal ter controle voorleggen. Alleen zo bent u zeker dat elke individuele dosis voldoende veilig, zuiver en krachtig is om uw kind te beschermen.

CONTROLES NA DISTRIBUTIE

Is het vaccin algemeen ingeburgerd? Dan nog vinden er controles plaats. Per Europese lidstaat verzamelen nationale centra informatie over mogelijke bijwerkingen. Verdere studies brengen meer gegevens aan het licht. Deze worden voortdurend teruggekoppeld naar de producent van het vaccin.

NAAR EEN CONTINUE VERBETERING

Met behulp van deze informatie zijn de producenten in staat om de vaccins continu te verbeteren: een krachtigere werking, minder nevenwerkingen, een langere immuniteit, aanpassing aan gemuteerde ziektekiemen.