LEER DE VIJAND KENNEN

  • bof 
  • difterie 
  • hepatitis B 
  • hondsdolheid 
  • kinderverlamming 
  • kinkhoest 
  • mazelen 
  • rodehond 
  • tetanus 
  • waterpokken 

VOORZICHTIGHEID IS DE BOODSCHAP…

Kinderen en zuigelingen zijn vatbaar voor infecties. Hun weerstand is niet zo goed uitgebouwd als die van gezonde volwassenen. Gelukkig zijn heel wat infecties eerder vervelend dan gevaarlijk. Toch kunt u als vader of moeder nooit voorzichtig genoeg zijn. En u weet: een gewaarschuwde (groot)ouder telt voor twee !

Vraag raad aan uw arts.