GETEKEND VOOR HET LEVEN

15 % van de kinderen die een hersenvliesontsteking door pneumokokken overleven, loopt een hersenletsel op. Een zware tol voor het kind, een zware belasting voor de ouders. Dit zijn de andere mogelijke gevolgen:

 • vallende ziekte
 • doofheid
 • verlammingen
 • motorische achterstand
 • geestelijke achterstand

 

EEN GENADELOZE ZIEKTE

In 5 tot 10 % van de gevallen leidt bacteriële hersenvliesontsteking tot de dood. Zelfs wanneer er snel wordt ingegrepen. Wordt uw kind niet tijdig behandeld? Dan is de kans op overleven slechts 50 %. De strijd tegen deze infectie is dan ook een race tegen de tijd. Een race waarvan de uitkomst erg onzeker is.

DE DRIE BOOSWICHTEN

 • pneumokokken (Streptococcus pneumoniae)
 • meningokokken B + C (Neisseria meningitidis)
 • Haemophilus influenzae b (Hib)

ELKE MINUUT TELT

Is uw kind besmet? Raadpleeg dan zo snel mogelijk uw arts. Is uw arts niet beschikbaar? Ga dan zo snel mogelijk naar het hospitaal. Volgende symptomen wijzen op een hersenvliesontsteking:

Bij jongeren

 • koorts
 • huiduitslag
 • zware en aanhoudende hoofdpijn
 • stijfheid in de nek
 • braakneigingen
 • duizeligheid
 • grieperig gevoel

Bij zuigelingen

 • huiduitslag
 • koorts
 • slaperigheid
 • geen eetlust
 • huilen
 • kreunen
 • prikkelbaar
 • soms stuipen

UW KIND LOOPT GEVAAR

Heel wat Belgen dragen ongemerkt pneumokokken met zich mee. Ze verschuilen zich in de neus- of keelholte. Als een dergelijke ‘gezonde drager’ hoest, niest, snuit of kust, kunnen de bacteriën van gastheer of –vrouw veranderen. Kinderen tot 5 jaar vormen de grootste risicogroep. Vooral in crèches en kinderdagverblijven loopt uw kind een verhoogd risico op besmetting !

ANTIBIOTICA: JA, MAAR …

Steekt een pneumokokkeninfectie de kop op, dan bieden antibiotica verweer. Helaas lopen zij achter de feiten aan. Vaccinatie is de enige manier om een ernstige infectie te voorkomen!

SPEEL OP VEILIG, VACCINEER!

Vaccinaties hebben hun nut ruimschoots bewezen. Zo komt hersenvliesontsteking door Haemophilia influenzae b (Hib) nagenoeg niet meer voor dankzij de grootschalige vaccinatie van zuigelingen. Een geconjugeerd pneumokokkenvaccin beschermt ook het jonge kind tegen de meeste invasieve pneumokokkeninfecties. Belangrijk als het om het leven van ùw zoon of dochter gaat.

Vraag raad aan uw arts.