MOEILIJK TE BESTRIJDEN
GEMAKKELIJK TE VOORKOMEN

Elk jaar sterven er wereldwijd 1 miljoen kinderen door een pneumokokkeninfectie. De meeste van die drama’s kunnen voorkomen worden door vaccinatie.

  • ‘Had ik maar …’ Ouders van besmette kinderen vertellen.
  • Oog in oog  met de vijand.
  • Gevreesd: de pneumokokkenziekte.
  • Van besmetter naar verspreider. Wie is veilig?
  • Bereken het risico dat uw kind loopt
  • Antibiotica  staan hoe langer hoe vaker machteloos.
  • Voorkomen  met een prik.