De meningokok-bacterie bevindt zich bij een groot aantal mensen als een onschuldige gast in de neus- en keelholte, zonder dat men er ziek van wordt. Zolang hij daar blijft, is er niets aan de hand. Integendeel, iemand die de bacterie bij zich draagt, verhoogt er geleidelijk zijn afweer tegen.

Wanneer de bacterie de kans ziet om doorheen de beschermende slijmvlieslaag in de neus- en keelholte te dringen en in het bloed terechtkomt, wordt de persoon ziek. Hierdoor kan een hersenvliesontsteking (meningitis) of een bloedvergiftiging (sepsis) ontstaan. De reden waarom dit gebeurt is nog niet duidelijk. Ziekte kan dus altijd ontstaan, ook wanneer er geen contact geweest is met een zieke in uw omgeving. Meestal vindt er echter een besmetting plaats.

Hoe vindt besmetting plaats?
Bij spreken, hoesten en niezen komen piepkleine druppeltjes met bacteriën vrij. Mensen die nauw contact hebben met zieken of andere personen die de bacterie in de neus-keelholte hebben, kunnen deze druppeltjes inademen en zo besmet worden. De bacteriën kunnen ook worden overgedragen door zoenen.